14533

Bireysel & Psikolojik Danışmanlık

Bireysel Danışmanlık

Bireysel Psikolojik Danışmanlık hizmeti, kişilere bireysel olarak sunulan bir yardım hizmetidir. Psikolojik Danışmada, başvuran kişiler birer hasta olarak kabul edilmez. Yaşadıkları da hastalık olarak adlandırılmaz. Hizmet almak isteyen kişi“danışan”, hizmet veren kişi “danışman” olarak adlandırılır ve verilen hizmetdanışan ile danışman arasındaki sorun çözmeye yönelik etkileşim olarak kabul edilir. Psikolojik Danışman’ın gözünde karşısındaki kişi, yukarda da söylendiği gibi bir hasta değildir, dolayısı ile süreç bir tedavi süreci değildir. Danışman bu noktada sorunları çözme aşamasında kişiye rehberlik eden, zaman zaman ona yol gösteren kişidir. Psikolojik danışman danışanını, sorunlarını çözebilecek potansiyele sahip biri olarak gördüğü ve onu en başından böyle kabul ettiği için danışan her zaman aktif durumdadır.

Danışma sürecinin sonunda kişiye iç görü kazandırılarak, danışmanın en başından varolduğuna inandığı şeye (sorunları çözebilecek potansiyele sahip olması) danışanın da inanması sağlanmaya çalışılır. Kişinin benlik saygısının yükseltilmesi, kendini ve sorunlarını kabullenişlik düzeyinin artırılması, alternatif çözüm yolları bulma becerilerinin kazandırılması, iletişim kurma becerilerinin kazandırılması, empatik iletişim becerilerinin kazandırılması gibi amaçlar doğrultusunda, kişinin gereksinimine göre hizmetler çeşitlendirilerek sunulmaktadır.


Psikolojik Danışma nedir ?

 

Psikolojik Danışma, kişisel, sosyal, mesleki, eğitimsel konularda, kişilerin amaç ve hedeflerini belirleme, karar verme, mevcut problemleri çözme ve benzeri konularda kişilik haklarına saygılı, gizliliğe önem veren, tarafsız eğitimli, uzman danışmanlardan yardım alınan bir süreçtir. Psikolojik danışmayı karakterize eden birtakım özellikler vardır:


Psikolojik danışmaya gelenlere genellikle danışan denir.
Anormal ve ya aşırı uyumsuz davranış gösterenlerle ilgilenmez.
Genel olarak danışanların başlangıçta kaygı ve bunalım içinde olmaları beklense de psikolojik çöküntüden uzaktırlar.
Psikolojik danışma, danışanlara kendilerini anlama, ifade etme ve kabullenmelerine yardımcı olmakta ve bu anlayış ile kendi gizli güçlerini keşfetmelerini amaçlamaktadır. Gerekirse danışanların tutum, görüş ve davranışlarında değişiklikler yapılabilir.
Konuşma ve dinleme temel metotlar; testler, sosyal ve biyografik materyaller, envanterler ve anketler gibi yardımcı metotlar da kullanılır.
Danışmanlık sürecinde olumsuz ve bilinçdışı davranışlardan çok, olumlu ve bilinçli davranışlar üzerinde durulur.
Psikolojik danışmanlık ile psikoterapi arasında gerek kuramlar, gerek yöntemler açısından benzerlikler olmasına rağmen tamamen aynı değildirler. Danışmanların psikoterapistlerden farkı, danışanın bozulmamış, geliştirilebilecek yönlerine ağırlık vermesidir. Psikoterapist ise günlük yaşamını sürdüren, hasta kategorisine girmeyen ve bir kimseye yardımcı olurken onda bozulmuş yönlere dikkat etmektedir.

Psikolojik Danışma Kimler İçin Uygundur?

Kendini daha iyi tanımak isteyen bireylere,
Arkadaşları ya da ailesi ile ilişkilerini düzeltmek ya da geliştirmek isteyenlere,
Yalnızlık ve utangaçlık ile başa çıkamayanlara,
Kendine güvenini arttırmak isteyenlere ve girişkenlikle ilgili problemi olan öğrencilere,
Duygularını etkili bir şekilde ifade etmek ve bu konuda problemleri olan kişilere,
Stres ve kaygılarıyla baş edemeyenlere,
Sınav ve notlarıyla problemi olan öğrencilere ve akademik olarak uyarılmış öğrencilere,
Mesleki anlamda bir yol çizmek isteyenlere,
Her türlü karar verme güçlüğü çekenlere,
Okula yeni gelen ve uyum zorluğu yaşayan tüm öğrencilere uygundur.

Psikolojik Danışmaya İhtiyaç Duyduğunuzu Nasıl Anlarsınız?

Bulunduğunuz ortama uyum sağlayamadığınızı düşünüyorsanız,
Son günlerde aşırı stresli ya da kaygılıysanız,
Çoğu zaman moraliniz bozuk ve kendinizi iyi hissetmiyorsanız,
İnsanlarla daha iyi iletişim kurmak ve duygularınızı daha iyi ifade etmeye ihtiyaç duyuyorsanız,
Hayatınızda bir şeylerin ters gittiğini düşünüyorsanız,
Mesleki bir alan ve hedef belirlemek istiyorsanız,
Önceleri daha başarılı olduğunuz halde şimdi daha başarısız olduğunuzu düşünüyorsanız,
Görevlerinizi yerinize getirdiğiniz halde başarısız olduğunuzu düşünüyorsanız, (ödev, ders)
Kendinizi daha iyi tanımak istiyorsanız,
Nasıl ders çalışacağınızı bilmiyorsanız,
Kimseye anlatamadığınız ama paylaşmak istediğiniz duygu ve düşünceleriniz varsa,
Yaşamanızın nereye gittiğine doğru endişeleriniz varsa,
bir psikolojik danışman ile görüşmeniz size destek sağlayacaktır.